Informacija telefonu 8 (46) 41 00 27
Darbo laikas I-V 8:00-20:00

Informuojame apie pirmąjį paslaugų atnaujinimo etapą.

 

 

Vadovaujantis VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro įstatų 23 straipsniu ir atsižvelgiant į LR Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 29 d. sprendimą Nr. V-1019 „Dėl planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje plano rengimo reikalavimų“ informuojame, kad vykdomas pirmasis paslaugų atnaujinimo etapas.

 

Karantino metu prioritetu išlieka nuotolinių sveikatos priežiūros paslaugų (gyd. psichiatro konsultacijos, medicinos psichologo konsultacijos, socialinio darbuotojo konsultacijos, vaistų išrašymas, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir tęsimas, būtinųjų tyrimų paskyrimas, profilaktinės komisijos (išskyrus išimtinius atvejus gyd. psichiatro sprendimu) teikimas.

Tiesioginio kontakto paslaugos teikiamos tik tuomet, kai dėl paslaugos specifikos jos neįmanoma suteikti kitu būdu.

Gydytojai psichiatrai priima pirminius pacientus ir pacientus, kuriems reikalinga gydymo korekcija, gydymo skyrimas ir pan. Kitais atvejais teikiamos nuotolinės konsultacijos. Gydytojų psichiatrų numerius rasite čia.

Psichikos sveikatos slaugytojos atlieka prailginto veikimo vaistų suleidimo funkciją.

Medicinos psichologai atlieka psichodiagnostinius tyrimus ir konsultuoja pirminius pacientus. Psichologų telefonų numerius nuotolinėms konsultacijoms rasite čia.

Socialiniai darbuotojai konsultuoja pacientus ir/ar jų artimuosius/globėjus, paciento namuose ar įstaigoje atlieka gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimus, dalyvauja teismo posėdžiuose.

Gydytojai psichiatrai, medicinos psichologai, socialiniai darbuotojai vyksta į vizitus namuose centro patvirtinta tvarka.

 

Paslaugų teikimui reikalinga išankstinė registracija.

Prašome atvyksti į centrą ne anksčiau nei likus 10 min. iki numatyto vizito laiko. Atvykus privaloma dėvėti apsauginę veido kaukę bei laikytis saugumo ir higienos reikalavimų.

Į centrą draudžiama atvyti karščiuojantiems ar kitokių sveikatos sutrikdymų (karščiavimas, kosulys, viduriavimas, pan.) turintiems asmenims, taip pat asmenims šiuo metu esantiems izoliacijoje.

 

Norėdami gauti daugiau informacijos, galite skambinti:

  1. Registratūra Tel.: 846 410 027
  2. Vyriausioji slaugytoja Tel.: 846 219 112
  3. Vyriausiasis gydytojas Tel.: 846 311 385