Informacija telefonu 8 (46) 41 00 27
Darbo laikas I-V 8:00-20:00

Narkotinės ir psichoaktyviosios medžiagos Psichiką stimuliuojančios medžiagos (kokainas, krekąs, ekstazi, anfetaminas, efedrinas, nikotinas, kofeinas) sukelia perdėtą protinį ir fizinį aktyvumą, neadekvatų pasitikėjimą savimi, pranašumo jausmą, vėliau sukelia irzlumą, nerimą. Psichiką slopinančios medžiagos (aguonų ekstraktas, heroinas, morfijus, promedolis, metadonas, alkoholis, raminamieji ir migdomieji

Наркотические и психоактивные вещества Психоактивные вещества (кокаин, трещины, экстази, анфетамин, эфедрин, никотин, кофеин) вызывают преувеличенную умственную и физическую активность, неадекватную уверенность в себе, чувство превосходства, позже вызывая раздражительность, беспокойство. Психоактивные вещества (экстракт мака, героин, морфий, промедол, метадол, алкоголь, седативные средства и гипнотики)

Наркотические и психоактивные вещества Психоактивные вещества (кокаин, трещины, экстази, анфетамин, эфедрин, никотин, кофеин) вызывают преувеличенную умственную и физическую активность, неадекватную уверенность в себе, чувство превосходства, позже вызывая раздражительность, беспокойство. Психоактивные вещества (экстракт мака, героин, морфий, промедол, метадол, алкоголь, седативные средства и гипнотики)

Наркотические и психоактивные вещества Психоактивные вещества (кокаин, трещины, экстази, анфетамин, эфедрин, никотин, кофеин) вызывают преувеличенную умственную и физическую активность, неадекватную уверенность в себе, чувство превосходства, позже вызывая раздражительность, беспокойство. Психоактивные вещества (экстракт мака, героин, морфий, промедол, метадол, алкоголь, седативные средства и гипнотики)

КАК ЗАЩИТИТЬ ДЕТЕЙ ОТ НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ Проблема насилия Сегодня мы все чаще говорим о насилии. Каждый день мы читаем об этом в прессе, мы узнаем из телевидения. Насилие существует не только на улицах, оно отображается в Videophophils, в журналах и

КАК ЗАЩИТИТЬ ДЕТЕЙ ОТ НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ Проблема насилия Сегодня мы все чаще говорим о насилии. В то время как большинство детей растут в счастливых семьях, существует группа риска детей, которые подвергаются насилию в своих домах. Наша цель – остановить угрозу

КАК ЗАЩИТИТЬ ДЕТЕЙ ОТ НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ Проблема насилия Сегодня мы все чаще говорим о насилии. В то время как большинство детей растут в счастливых семьях, существует группа риска детей, которые подвергаются насилию в своих домах. Наша цель – остановить угрозу

KAIP ELGTIS, KAI TAVE SKRIAUDŽIA (patarimai vaikams ir paaugliams) MIELAS BERNIUK AR MERGAITE,Gyvenimas kartais pateikia sunkius išgyvenimus. Būna, kad kartais vaikai yra skriaudžiami. Juos muša, neprižiūri, seksualiai išnaudoja.   Skiriamos keturios vaikus žalojančio elgesio rūšys: FIZINĖ PRIEVARTA:Mušimas ranka ar įvairiais daiktais Smogimas, stumdymas, spardymas, purtymas Bet