Informacija telefonu 8 (46) 41 00 27
Darbo laikas I-V 8:00-20:00 | VI 9:00-13:00
Title Image

Mokamų paslaugų kainos

PATVIRTINTA
VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro
Vyriausiojo gydytojo 2020-03-12 įsakymu Nr. V -20
1 priedas

MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ VŠĮ KLAIPĖDOS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRE SĄRAŠAS IR KAINOS
(po indeksacijos, kai I k=1,27)

 

Paslaugos pavadinimas

Kaina  Eur.

Psichiatro pirminė apžiūra: visas psichikos būklės, gyvenimo būdo, socialinių duomenų, konsultacijų ir papildomų neurologinių tyrimų įvertinimas

31,30 Eur.

Kartotinė psichiatro apžiūra, verbalinis gydymas ir gydymo kurso koregavimas

6,30 Eur.

Ligonio slaugytojo mokymas ir nurodymai slaugyti gydomą psichikos ligonį

15,60 Eur.

Biografinės anamnezės surinkimas, įskaitant vaiko ir paauglio psichopatologiją ir kreipiant dėmesį į vaiko ir paauglio raidos psichologijos rodiklius

14,00 Eur.

Vaiko ir paauglio įvertinimas, atsižvelgiant į ligonio slaugytojo ir su ligoniu kontaktuojančio asmens pastabas; išsivystymo psichologiniai rodikliai, konsultacijų ir papildomų neurologinių tyrimų rezultatai

 14,00 Eur.

Vaiko ar paauglio psichopatologinio sindromo verbalinis gydymas į šį procesą įtraukiant ligonio slaugytoją arba su ligoniu kontaktuojantį asmenį ir psichiatrijos statuso aprašymas pagal esamus duomenis

 14,00 Eur.

Detalus kontaktuojančio asmens ar ligonio slaugytojo (priklausomai nuo situacijos) instruktavimas apie vaiko ar paauglio, kurio klinikinis vaizdas psichologiškai pagrįstas, gydymą

15,60 Eur.

Psichikos savireguliavimo metodų mokymas, autogeninė treniruotė, saviįtaiga (1 seansas)

31,30 Eur

Paciento gydymas ir konsultavimas namuose (1 gydytojo psichiatro apsilankymas, be transporto išlaidų)

30,00 Eur.

Pirminis gydytojo narkologo (psichiatro) paciento priėmimas

31,30 Eur.

Kartotinis gydytojo narkologo (psichiatro) paciento priėmimas

15,00 Eur.

Psichologo apžiūra

9,30 Eur.

Individuali autogeninė treniruotė

25,20 Eur.

Psichopatologinio sindromo neatidėliotinas gydymas dekompensacijos (pvz.: suicido-bandymo nusižudyti) atveju, įskaitant verbalinę intervenciją

39,10 Eur.

Sveikatos tikrinimas vykstantiems į užsienį

4,30 Eur.

Norinčių įsigyti civilinį ginklą sveikatos tikrinimas

4,30 Eur.

Vairuotojų profesionalų sveikatos tikrinimas

1,70 Eur.

Aviatorių mėgėjų sveikatos tikrinimas

4,30 Eur.

Civilinės aviacijos darbuotojų sveikatos tikrinimas

4,30 Eur.

Laivyno darbuotojų sveikatos tikrinimas

3,50 Eur.

Geležinkelio darbuotojų sveikatos tikrinimas

0,80 Eur.

Darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis, sveikatos tikrinimas

0,80 Eur.

Šviesos terapija (vienai valandai)

7,10 Eur.

Kopijavimas (1 lapas/1 pusė)

0,10 Eur.

Faksavimas (Lietuvos ribose; 1 lapas iki 1 minutės)

1,30 Eur.

Dujinis ginklas

1,70 Eur.

 
PATVIRTINTA
VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro
Vyriausiojo gydytojo 2020-03-12 įsakymu Nr. V -20
2 priedas

PAPILDOMI PSICHOLOGINIO IŠTYRIMO ĮKAINIAI

Pažintinių funkcijų tyrimas

Tyrimo trukmė

Duomenų analizės ir išvadų rašymo laikas

Kaina  Eur.

Dėmesys

1. Krepelino metodika (10 min.)
2. Burdono lentelė (10 min.)
3. Šultės lentelė (10-15 min.)

30 min.

30 min.

13,00 Eur.

Atmintis

1. 10 žodžių (10 min.)
2. Skaičių pakartojimas (5 min.)

15 min.

20 min.

11,00 Eur.

Mąstymas

1. 4 – 1  (10-30 min.)
2. Piktogramos (20-40 min.)
3. Objektų klasifikacija (30-40 min.)
4. Spalvų palyginimas (30 min.)

1,5 – 2,5 val.

1,5 val.

44,00 Eur.

IQ tyrimas

1. Vekslerio metodika (1,5-2 val.)
2. Raveno metodika (1val.)

3 val.

2 val.

66,00 Eur.

Asmenybės tyrimas

1. MMPI (395 f.) (1 val.)
2. H-T-P  (30 min.)
3. Piktogramos (20-40 min.)
4. Roršachas (30-40 min.)
5. Nebaigti sakiniai (30 min.)
6. R.Ketelo (16 AF) (1 val.)
7. R.Plutchik  (30 min.)

4-5 val.

3 val.

105,00 Eur.

Vaiko raidos vertinimo skalės (DISC)

2 val.

  30 min.

40,00 Eur.

  

 

 

 

Šrifto didinimas