Informacija telefonu 8 (46) 41 00 27
Darbo laikas I-V 8:00-20:00 | VI 9:00-13:00
Title Image

Mokamų paslaugų kainos

PATVIRTINTA
VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro
Vyr. gydytojo 2020-10-29 įsakymu Nr. V-110
(2020-03-12 įsakymo Nr. V-20 nauja redakcija)
1 priedas

  

  

 


MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ VŠĮ KLAIPĖDOS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRE, SĄRAŠAS IR KAINOS

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos kodas

Kaina (Eurais)

1.

Psichiatro pirminė apžiūra: psichikos būklės (sąmonė, orientacija, afektas, stimulas, suvokimas, mąstymas, amnestinės funkcijos), gyvenimo būdo, socialinių duomenų, konsultacijų ir papildomų neurologinių tyrimų įvertinimas

37001

31,30

2.

Kartotinė psichiatro apžiūra, verbalinis gydymas ir gydymo kurso koregavimas

37002

6,30

3.

Ligonio slaugytojo mokymas ir gydomo psichikos ligonio slaugos nurodymai

37004

15,60

4.

Vaiko ir paauglio įvertinimas, atsižvelgiant į ligonio slaugytojo ir su ligoniu kontaktuojančio asmens pastabas; išsivystymo psichologiniai rodikliai, konsultacijų ir papildomų neurologinių tyrimų rezultatai

37006

14,00

5.

Vaiko arba paauglio psichopatologinio sindromo verbalinis gydymas į šį procesą įtraukiant ligonio slaugytoją arba su ligoniu kontaktuojantį asmenį ir psichikos būklės aprašymas pagal esamus duomenis

37007

14,00

6.

Detalus kontaktuojančio asmens ar ligonio slaugytojo (priklausomai nuo situacijos) instruktavimas apie vaiko ar paauglio, kurio klinikinė būklė psichologiškai pagrįsta,

gydymą

37008

15,60

7.

Psichikos savireguliavimo metodų mokymas, autogeninė treniruotė, saviįtaiga (1 seansas)

37010

31,30

8.

Paciento gydymas ir konsultavimas namuose (be transporto išlaidų ( 1 gydytojo psichiatro apsilankymas)

02009

30,00

9.

Psichologo apžiūra 

38014

9,30

10.

Individuali autogeninė treniruotė

60050

25,20

11.

Psichopatologinio sindromo neatidėliotinas gydymas dekompensacijos (pvz., bandymo nusižudyti) atveju, įskaitant verbalinę intervenciją

37003

39,10

12.

Hipnoterapijos seansas 

37013

7,80

13.

Šviesos terapija (viena valanda)

 

7,10

14.

Profilaktinis sveikatos tikrinimas vykstantiems į užsienį

60035

4,30

15.

Norinčių įsigyti civilinį ginklą, sveikatos tikrinimas

60036

4,30

16.

Vairuotojų sveikatos tikrinimas

60037

1,70

17.

Licencijuojamų civilinės aviacijos specialistų

60038

4,30

18.

Laivyno darbuotojų sveikatos tikrinimas

 

3,50

19.

Geležinkelio darbuotojų sveikatos tikrinimas

 

0,80

20.

Darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis, sveikatos tikrinimas

 

0,80

21.

Leidimas dujiniam ginklui įsigyti

 

1,70

 

______________________________

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA
VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro
Vyr. gydytojo 2020-10-29 įsakymu Nr. V-110
(2020-03-12 įsakymo Nr. V-20 nauja redakcija)
2 priedas

Tyrimo pobūdis

Kaina

(€)

 

Organika

Dėmesys

13,00

Atmintis

19,50

Mąstymas

39,00

IQ

45,50

Asmenybė

65,00

Afektai

19,50

Protinės būklės įvertinimas

(MMSE)

3,25

Demencijos lygio įvertinimas

(Blessedo sk.)

3,25

Vaiko raidos vertinimo skalė

(DISC)

32,50

Klinikinė autizmo vertinimo skalė

(CARS)

19,50

 

 

 

 

*PASTABA: už psichologinį ištyrimą moka nedrausti, nepriklausantys Centro aptarnaujamai gyventojų grupei arba papildomos paslaugos pageidaujantys klientai.

 

Šrifto didinimas