Informacija telefonu 8 (46) 41 00 27
Darbo laikas I-V 8:00-20:00
Title Image

Mokamų paslaugų kainos


VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro
vyriausiojo gydytojo 2024 m. balandžio 12 d.
įsakymo Nr. V-40
priedas

   

 

                                                                 

 


MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ VŠĮ KLAIPĖDOS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRE, SĄRAŠAS IR KAINOS

 

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos kodas

Kaina (Eurais)

1.

Psichiatro pirminė apžiūra: psichikos būklės (sąmonė, orientacija, afektas, stimulas, suvokimas, mąstymas, amnestinės funkcijos), gyvenimo būdo, socialinių duomenų, konsultacijų ir papildomų neurologinių tyrimų įvertinimas

37001

44,80

2.

Kartotinė psichiatro apžiūra, verbalinis gydymas ir gydymo kurso koregavimas

37002

9,00

3.

Ligonio slaugytojo mokymas ir gydomo psichikos ligonio slaugos nurodymai

37004

22,40

4.

Vaiko ir paauglio įvertinimas, atsižvelgiant į ligonio slaugytojo ir su ligoniu kontaktuojančio asmens pastabas; išsivystymo psichologiniai rodikliai, konsultacijų ir papildomų neurologinių tyrimų rezultatai

37006

20,20

5.

Vaiko arba paauglio psichopatologinio sindromo verbalinis gydymas į šį procesą įtraukiant ligonio slaugytoją arba su ligoniu kontaktuojantį asmenį ir psichikos būklės aprašymas pagal esamus duomenis

37007

20,20

6.

Detalus kontaktuojančio asmens ar ligonio slaugytojo (priklausomai nuo situacijos) instruktavimas apie vaiko ar paauglio, kurio klinikinė būklė psichologiškai pagrįsta,

gydymą

37008

22,40

7.

Psichikos savireguliavimo metodų mokymas, autogeninė treniruotė, saviįtaiga (1 seansas)

37010

44,80

8.

Paciento gydymas ir konsultavimas namuose (be transporto išlaidų ( 1 gydytojo psichiatro apsilankymas)

02009

42,90

9.

Psichologo apžiūra 

38014

13,40

10.

Individuali autogeninė treniruotė

60050

26,30

11.

Psichopatologinio sindromo neatidėliotinas gydymas dekompensacijos (pvz., bandymo nusižudyti) atveju, įskaitant verbalinę intervenciją

37003

56,00

12.

Hipnoterapijos seansas 

37013

11,20

13.

Šviesos terapija (viena valanda)

 

8,60

14.

Profilaktinis sveikatos tikrinimas vykstantiems į užsienį

60035

22,90

15.

Norinčių įsigyti civilinį ginklą, sveikatos tikrinimas

60036

36,50

16.

Vairuotojų sveikatos tikrinimas

60037

4,00

17.

Licencijuojamų civilinės aviacijos specialistų    

60038

4,00

18.

Laivyno darbuotojų sveikatos tikrinimas

 

44,80

19.

Geležinkelio darbuotojų sveikatos tikrinimas

 

15,70

20.

Darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis, sveikatos tikrinimas

 

4,00

21.

Leidimas dujiniam ginklui įsigyti

 

4,00

22

Dokumentų kopijavimas (1 puslapis)

 

0,50

 

______________________________

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA
VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro
Vyriausiojo  gydytojo 2023-07-17 įsakymu Nr. V-77

        PSICHOLOGINIŲ IŠTYRIMŲ ĮKAINIAI*

Tyrimo pobūdis

Kaina

(Eurais)

 Organika

Dėmesys

13,00

Atmintis

19,50

Mąstymas

39,00

Intelektas

Wechslerio trumpoji intelekto skalė (WASI) 

Wechslerio suaugusiųjų intelekto skalė (WAIS-III)

Wechslerio intelekto skalė vaikams (WISC-III)

45,50

80,00

80,00

Asmenybė

65,00

Afektai

20,00

Protinės būklės įvertinimas   (MMSE)

5,00

Demencijos lygio įvertinimas (Blessedo skalė)

5,00

Vaiko raidos vertinimo skalė  (DISC)

40,00

Klinikinė autizmo vertinimo skalė  (CARS)

30,00

 

 

 

 

 

*PASTABA: už psichologinį ištyrimą moka nedrausti, nepriklausantys Centro aptarnaujamai gyventojų grupei arba papildomos paslaugos pageidaujantys klientai.