Informacija telefonu 8 (46) 41 00 27
Darbo laikas I-V 8:00-20:00
Title Image

Socialiniai darbuotojai

Socialinių darbuotojų darbo paskirtis yra sustiprinti į Centrą besikreipiančio ar joje besigydančio asmens prisitaikymo prie aplinkos sugebėjimus, atnaujinti ryšius su bendruomene, padedant jam integruotis į visuomenę ir skatinti pilnavertiškesnį asmens socialinį gyvenimą.

Klaipėdos psichikos sveikatos centre aptarnaujami gyventojai, prisirašę prie visų Klaipėdos miesto pirminių sveikatos priežiūros centrų, išskyrus UAB „Nefrida“, UAB „Baltic Medics“, UAB „InMediCa“ ir UAB „Mano šeimos gydytojas“ klientus. Šios įstaigos  pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikia savarankiškai.

Darbe vadovaujamasi LR įstatymais ir kitais teisės aktais, VšĮ KPSC nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis bei socialinių darbuotojų etikos kodeksu.

Darbas su pacientais:

 • Apie įstatymus, dėl socialinių garantijų, lengvatų
 • Apie paciento teises ir galimybes konkrečiu atveju
 • Apie pacientui reikalingas pagalbos įstaigas ir padeda jam pasirinkti
 • Organizuoja paciento hospitalizaciją esant neatidėliotinoms indikacijoms
 • Organizuoja užimtumo terapiją, atsižvelgiant į vietos sąlygas ir ypatumus
 • Bendrauja su pacientu individualiai
 • Gina pacientų interesus

Darbas su paciento šeima:

 • Konsultuoja, kaip elgtis esant problemoms, konfliktui, iškilusių dėl paciento sveikatos būsenos pakitimų
 • Konsultuoja dėl asmens pripažinimo neveiksniu, globos nustatymo, globėjo bei turto administratoriaus paskyrimo ar pakeitimo
 • Atstovauja pacientą teismuose dėl neveiksnumo nustatymo ir globėjo paskyrimo, kaip išvada teikiančios institucijos atstovas
 • Informuoja paciento artimuosius apie pagalbos poreikį ir priemones
 • Į pagalbos procesą pacientui įtraukia šeimos narius ir artimuosius
 • Konsultuojasi su kitų įstaigų socialiniais darbuotojais ir pacientą prižiūrinčios komandos kitais nariais (gydytoju psichiatru, psichikos sveikatos slaugytoju, psichologu)

Bendradarbiavimas su:

 • Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialu bei kitų miestų psichiatrijos ligoninėmis
 • Klaipėdos m. savivaldybės Socialinės paramos skyriumi
 • Klaipėdos m. savivaldybės socialinio būsto skyriumi
 • Klaipėdos m. savivaldybės sveikatos skyriumi
 • BĮ Socialinės paramos centru
 • DNSB ir namų valdomis
 • Prokuratūra
 • Teismais
 • Antstoliais
 • Advokatais
 • Notarais
 • BĮ Neįgaliųjų dienos užimtumo centru „Klaipėdos Lakštutė”
 • Policija
 • SODRA
 • Mokesčių inspekcija
 • Kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis
 • NVO (nevyriausybinėmis organizacijomis)
 • Globos namais
 • Skolų išieškojimo tarnybomis

Šiuo metu socialinių darbuotojų paslaugas suaugusiems teikia:

Vyriausioji socialinė darbuotoja Raimonda Šoparienė 
Socialinis darbuotojas Saulius Liekis 
Socialinė darbuotoja Rūta Šiaudvytienė
Socialinis darbuotojas Giedrius Zaturskis  

 

 

Norėdami išsamesnės informacijos galite kreiptis telefonu.
Socialinių darbuotojų telefonas: 8 (46) 31 41 12