Informacija telefonu 8 (46) 41 00 27
Darbo laikas I-V 8:00-20:00
Title Image

Teisinė informacija

Teisės aktai, reglamentuojantys psichikos sveikatos priežiūrą

Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas ;
 2. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas X-1070 „Dėl psichikos sveikatos strategijos patvirtinimo” (Žin., 2007, Nr. 42-1572);
 3. Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas (Žin., 2009 Nr. 145-6425);
 4. Lietuvos Respublikos Slaugos praktikos įstatymas (Žin., 2001 Nr. 62-2224);

Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. V-601 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 53:2019 „Gydytojas psichiatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 94-3514) – pakeistas 2020-01-06;
 2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-577 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 114:2019„Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 90-3384) – pakeistas 2019-08-29;
 3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. V-583 „Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos” (Žin., 2001, Nr. 96-3400);
 4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 751 „Dėl asmenų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, schematizuotos psichiatrinės apžiūros ir psichikos būklės įvertinimo metodikos patvirtinimo” (Žin., 1998, Nr. 112-3118) – pakeistas nuo 2013-07-28;
 5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 7 d. įsakymas Nr. 133 „Dėl pirminio asmens psichikos būklės patikrinimo tvarkos patvirtinimo” (Žin., 1996, Nr. 28-695);
 6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. V-245 „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. V-583 „Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos” pakeitimo” (Žin., 2011, Nr. 33-1573);
 7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. V-861 „Dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2012, Nr. 110-5600);
 8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. V-1052 „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymo V-861 „Dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo”(Žin., 2012, Nr. 136-6996);
 9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-720 „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 221 „Dėl ligų ir sveikatos prblemų, dėl kurių negalima tinkamai naudotis civiliniais ginklais, sąrašo ir asmenų, norinčių įsigyti civilinį ginklą medicininio patikrinimo tvarkos patvirtinimo” pakeitimo” (Žin., 2013, Nr. 82-4096);