Informacija telefonu 8 (46) 41 00 27
Darbo laikas I-V 8:00-20:00
Title Image

Vidaus tvarkos taisyklės

VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras (toliau – Centras) yra pirminio lygio specializuota asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti ambulatorinę psichiatrinę, psichoterapinę, psichologinę pagalbą ir socialines paslaugas.

Centro vidaus tvarkos taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) reglamentuoja asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką pacientams, pacientų teises ir pareigas.

Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams arba kitiems teisės aktams.

Norėdami susipažinti su centro vidaus taisyklėmis, spauskite žemiau esančią interaktyvią nuorodą. 

Atnaujinta 2021-09-02